Zálivkové a sanační malty ERGELIT

Nabízíme široký sortiment maltových směsí určených pro sanaci, který pokrývá téměř každou oblast oprav a renovací kanalizačních systémů.

Zálivkové malty

Sanační malty

  • Injektážní malty
  • Zdící malty a malty pro spárování
  • Olejotěsné malty
  • Stěrkové malty
  • Stěrkové malty pro vodojemy
  • Rychletuhnoucí malty
  • Malty pro pokládku keramických nebo čedičových tvarovek
  • Malty pro obnovu výstelky (cementaci) vodovodního potrubí

Maltové směsi ERGELIT používané při hydroizolačních postupech firmou MEDIUM jsou cementem vázané, organickými a anorganickými přísadami zušlechtěné, jednokomponentní malty zajišťující ochranu proti korozi. Tyto materiály se vyznačují objemovou stálostí, vysokou počáteční i výslednou pevností, odolností proti korozi způsobené splaškovými odpadními vodami s pH 3,5-12, odolností proti působení vysoce agresivního chemického prostředí dle EN 206 (expoziční třída XA3), odolností proti oděru, odolností proti dynamickému namáhání, vodonepropustností, vysokou přídržností a lepivostí, odolností proti působení mrazu a soli.

Pro kvalitní provedení sanačních prací a využití všech kvalit materiálů ERGELIT je nutná precizní příprava sanovaných ploch, dodržení technologických postupů při aplikaci materiálů a rovněž i následné ošetření sanovaných ploch bezprostředně po dokončení prací.