O firmě

O firmě MEDIUM International I. s.r.o.

Firma MEDIUM International I. s.r.o. byla založená v roce 1995 jako obchodní organizace zabývající se prodejem speciálních stavebních prvků k utěsnění spodních staveb. Postupně rozšiřovala svojí činnost na ekologické stavby a zahájila i vlastní výrobu těsnících systémů nové generace – na bázi bentonitu.

Naše společnost se zabývá výrobou, prodejem a exportem kvalitních bentonitových těsnicích materiálů a systémů nové generace.

Bentonitové těsnicí systémy nové generace se velmi dobře etablovaly na českém i zahraničním trhu – v Německu, Švýcarsku, Belgii, Litvě, Slovensku, Maďarsku. V současnosti rozšiřuje naše firma export také do Ruska, USA i Austrálie.

Naše firma nabízí náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti č. 435/2004