Injektážní systémy

Injektážní systémy MQDuo-injekt k utěsnění pracovních spár

MQDuo-injekt

MQDuo-injekt je aktivní spojení dvou odzkoušených systémů hydroizolace v betonové konstrukci. Bentonitový těsnící pásek 20x25mm s injektážní hadičkou v jednom výrobku. Tato kombinace spolehlivě řeší hydroizolaci pracovních spár v monolitických konstrukcích staveb. Standartní aktivní délka systému MQDuo-injekt je 8metrů.

Injektážní hadičky typ IHQ 12/06

se používají k utěsnění pracovních spár v monolitických i prefabrikovaných konstrukcí staveb.
IHQ 12/6 se mohou používat v pracovních nebo dilatačních spárách samostatně nebo v kombinaci s těsnícími plechy nebo s párovými pásy apod. IHQ 12/6 lze použít i k vícenásobné k injektáži. Injektované úseky – délka hadičky by neměla přesáhnout více než osm až deset metrů. Konce IHQ12/6 se osazují injektážními pakry.


Přednosti technologie injektážních hadiček IHQ 12/6, IHS 12/6 a IHS 18/10

  • Jednoduše použitelné k injektáži.
  • U typu IHQ 12/6 je možnost několikanásobné injektáže.
  • Dostatečný průřez přepravního kanálu a výstupních otvorů po zabetonování snižuje vnitřní tření injektážního materiálu a umožňuje tím hospodárnou délku injektování. U injektážní hadičky IHS 18/10 umožňuje vnitřní světlost trojnásobně dlouhé injektážní úseky.
  • Jednoduchá manipulace a montáž, která šetří čas.
  • Výstup injektážního materiálu z hadicového systému v zabetonovaném stavu hned při běžném tlaku, tzn. výstup materiálu je zajištěn po všech stranách.
  • Výstupní otvory probíhají kónicky zevnitř ven, tím se překonává pouze malý odpor otvorů.
  • Hladký povrch zabraňuje nežádoucímu spojení mezi injektážní hadičkou a betonem, proto je injektážní systém obzvlášť jednoduchý a je možné injektovat s požadovaným injektážním materiálem.
  • Je také možná injektáž po letech, protože hladký povrch nepodporuje „zarůstání“ hadičky v betonu.
  • Velmi dobrá cena v poměru k výkonu.