Bentonitové těsnící rohože EUROBENT

1) BENTONITOVÉ ROHOŽE

Bentonitové rohože slouží pro utěsnění skládek, nádrží, kanálů, tanků, biotopů, kompostů apod.
Rozměry: 5,1x40m návin, 2,55x40m návin

Charakteristika bentonitové rohože

Bentonitová rohož obsahuje bentonit , absorpční hlinitý minerál s vysokou utěsňovací schopností. Bentonit váže okolní zemní vlhkost. S ohledem na strukturu rohože dochází k volnému nabobtnávání a tím vzniká tenká, extrémně těsná vrstva, která stavební dílo spolehlivě utěsní.

Bentonitové rohože nahrazují především všechny minerální těsnicí vrstvy. Překonávají je technickými vlastnostmi, hospodárností a svým příznivým vlivem na životní prostředí.

Základem je promyšlená výrobní technologie, která dělá z bentonitové rohože jedinečný těsnicí materiál s vynikajícími vlastnostmi:

 • Ochrana životního prostředí
 • Lehká manipulace při pokládce
 • Kontrolovaná kvalita
 • Přesně definovaná vysoká nepropustnost

Oblasti použití bentonitových rohoží

Bentonitové rohože se používají všude tam, kde je nutno utěsnit stavbu. U spodního nebo vrchního těsnění skládek může být minerální těsnění úplně nebo částečně nahrazeno bentonitovými rohožemi.

Hospodárné řešení příznivé pro ochranu životního prostředí přináší bentonitové rohože u těsnění:

 • Nádrží
 • Kanálů
 • Tanků
 • Biotopů
 • Kompostů
 • Cisteren odpadních vod a různých dalších staveb.

Návod k použití

Jednoduché zvedací zařízení např. bagr, kolový nakladač či jeřáby jsou vhodné pro usnadnění pokládky.

Při zakončení svahu je bentonitová rohož zakotvena v kotvicím zámku a následně zasypána.

Spojení pásů je dosaženo jejím překrytím, přičemž spoj je dodatečně prosypán bentonitovým práškem. Provedení zakrytí pomocí rohože je nezbytné pro dosažení zabránění průsaku vody. Nebo se PE folie ve spojích svařuje.

Přímé pojíždějí stavební mechanizace po bentonitové rohoži je v každém případě zakázáno.

2) DVOJITÉ BENTONITOVÉ ROHOŽE (DBR)

Dvojité bentonitové rohože jsou vhodné pro ochranu proti spodní, prosakující a tlakové vodě.

Charakteristika dvojitých bentonitových rohoží

Dvojité Bentonitové Rohože (DBR) jsou izolací, která se skládá ze dvou optimálně se doplňujících těsnicích komponentů.

Primárním těsněním je polyethylenová folie (PE) o síle 0,2, 0,6 až 1,2 mm nanesená na geotextilii a sekundárním těsněním je vysoce kvalitní bentonit.

Těsnicí schopnost bentonitu nastane tehdy, když dojde k poškození PE vrstvy. Vlivem prosakující vody dochází k bobtnání bentonitu a vytváření vysoce těsnící vrstvy, která utěsní stavební dílo. Rovněž smršťovací trhliny v betonu jsou dodatečně utěsněny.

Dvojité bentonitové rohože nahrazují všechny druhy těsnicích materiálů používaných v pozemním stavitelství jako např. bitumenové pásy, umělohmotné těsnicí pásy (izolace) všeho druhu.

Díky jedinečné technologii výroby jsou dvojité bentonitové rohože produktem, který obdobné materiály z PE fólie a bentonitu technicky vysoce převyšuje.

Mezi přednosti dvojitých bentonitových rohoží patří:

 • Požadavek na duální hydroizolační ochranu
 • Příznivý vliv na životní prostředí
 • Ochrana proti radonu
 • Extrémní odolnost
 • Snadný a rychlý způsob pokládky
 • Vysoká pevnost spojení
 • Kontrolovaná kvalita
 • Dvojitá těsnicí schopnost.

Oblasti použití dvojitých bentonitových rohoží

Dvojité bentonitové rohože jsou používány všude tam, kde je nutno ochránit stavební dílo proti radonu, spodní a prosakující vodě. Představují technicky plnohodnotnou, hospodárnou a ekologicky příznivou alternativu vůči umělohmotným izolacím, bitumenovým pásům nebo jiným těsnicím materiálům pro utěsnění:

 • Základů
 • Sklepů
 • Tunelů
 • Podzemních garáží
 • Plochých střech a mnoho jiných staveb

Návod k použití

Jednoduché závěsné zařízení pro jeřáb nebo bagr umožňuje použití širokých rolí a tím rychlou pokládku s minimem spojů.

Dvojité bentonitové rohože jsou přímo pokládány na podloží z geotextilie a následně je provedena betonáž základové desky.

DBR se připevňují na svislé stěny pomocí hřebíků nebo šroubů. Díky jednoduchému řezání a přeložení je možno dvojité bentonitové rohože perfektně přizpůsobit jakémukoliv tvaru konstrukce.

Možnosti spojení dvou pásů dvojitých bentonitových rohoží

 • Bentonitový prášek nanést do oblasti přeložení spoje, přeložení upevnit pomocí Hilti hřebíku
 • Slepení spoje pomocí bentonitového lepicího a těsnicího tmelu MQ-100 Master
 • Utěsnění spoje pomocí lepicí butylové pásky