Bentonitový těsnící tmel

Charakteristika

Lepící a těsnící tmel šedé barvy MQ 100 MASTER je vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

Oblasti použití

  • při aplikaci bentonitových těsnících pásů – eliminuje nerovnosti podkladu a zajišťuje dokonalý kontakt s betonovou plochou a těsnícím pásem pro lepení těsnících pásů v pracovních a dělících spárách
  • pro podlepování přesahu bentonitových rohoží a geotextílií
  • k utěsnění kabelových a trubkových průchodů i k vyplnění dutin a jiných trhlin v pozemních, inženýrských a vodních stavbách

Návod k použití

Nanáší se přímo na styčné plochy stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad na který je MQ 100 MASTER nanášen musí být suchý (maximálně vlhký), zbaven prachu a mastných nečistot.

Při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický. Teplota skladování a zpracování +1°C až 30°C.