Certifikáty k výrobkům

Bentonitový těsnící pás

 • STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ strana 1/3
 • STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ strana 2/3
 • STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ strana 3/3
 • PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 • CERTIFIKÁT
 • ZPRÁVA O DOHLEDU 1
 • ZPRÁVA O DOHLEDU 2
 • ZPRÁVA O DOHLEDU 3

Bentonitový těsnící tmel

 • STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ strana 1/2
 • STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ strana 2/2
 • PROHLÁŠENÍ. O SHODĚ MQ 100 MASTER, MQS 10 a MQA 150
 • PROTOKOL O OVĚŘENÍ SHODY 1
 • PROTOKOL O OVĚŘENÍ SHODY 2
 • PROTOKOL O OVĚŘENÍ SHODY 3

Hydroizolační páska MQ FLEX 120

 • PROHL. O SHODĚ MQ FLEX 120

Kabelovody FLEXIS

 • OSVĚDČENÍ
 • NABÍDKA (pdf)