MPL – polymerové těsnící pásky

Bobtnající polymerové těsnící profily MLP se používají jako aktivní systém k utěsnění pracovních spár.
Při kontaktu s vodou tyto pásky zvětšují svůj objem a tím zamezují průniku vody.
Jsou chemicky odolné. Vhodné i v prostředí s pitnou vodou. ( viz technický list ).

Rozměry: 20×5 a 20x10mm

TECHNICKÝ LIST