Služby

Odborné poradenství v oblasti izolačních a těsnících materiálů a systémů při realizaci ekologických staveb, spodních staveb, utěsnění zahradních jezírek, rybníků i studničních staveb a dalších vodních děl

Proškolování zaměstnanců používajících naše bentonitové těsnící systémy

Doprava materiálů a izolačních systémů na stavby