Granulovaný bentonit pro hydroizolace

MQ Bento

Pro hydroizolace ekologických staveb, spodních staveb, utěsnění zahradních jezírek, rybníků i studničních staveb a dalších vodních děl.

Jemnozrnný bentonitový přípravek se širokou použitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit, charakteristický vysokým obsahem montmorillonitu – aktivního minerálu určujícího jeho vlastnosti a to zejména:

Sorpční schopnost k zachycení

  • pachů, par a vzdušné vlhkosti
  • rozlitých olejů a jiných tekutin
  • tekutých podílů z podestýlek hospodářských zvířat (zahušťování kejdy před kompostováním)

Rekultivační schopnost

  •  k zúrodňování písčitých půd a povrchu např. výsypek díky schopnosti zadržet vláhu a živiny v kořenové vrstvě půdy
  • jako přísada do minerálních hnojiv, kde brání jejich průsaku do podorničí a zároveň zamezuje krustování hnojiva při skladování
  • k vyvážení vlhkostního režimu zeminových substrátů pro pěstování rostlin

Těsnící schopnost

  • utěsnění staveb a vodních nádrží (studny, jímky) proti průniku povrchových vod,
  • utěsnění hrází a drobných průsakových trhlin nádrží proti úniku vod
  • zajištění nepropustnosti podloží parkovacích, skladovacích a montážních ploch s možným nebezpečím úniku škodlivin do spodních vod

Informativní technické parametry

Zkoušení:     Podle ČSN 72 1077
Balení:     Velkoobjemové žoky á 1 t nebo 30 kg PE pytle
Skladovatelnost:     V suchém prostředí neomezená
Doprava:     Dle telefonické dohody