Vymezené pracoviště

Naše společnost Medium International s.r.o je přímým zamĕstnavatelem osob zdravotnĕ postižených v Havlíčkovĕ Brodĕ, kde ve vymezeném pracovišti zamĕstnává pracovníky OZP.
Hlavním předmĕtem činnosti tohoto vymezeného pracoviště je kompletace polotovarů kabelových svazků pro automobilový průmysl.

Adresa vymezeného pracoviště:

Ledečská 3046, 580 01 Havlíčkův Brod

pí Zelenková 773 664 917

Vymezené pracoviště  je specifickým pracovištĕm pro osoby se zdravotním postižením , kteří mají sníženou možnost, případnĕ se nemohou vůbec uplatnit na volném trhu práce.

Našim zamĕstnancům ve vymezeném pracovišti vytváříme vhodné pracovní podmínky v příjemném pracovním prostředí a kolektivu a dále  se snažíme o vytváření takových podmínek, které přispívají k plnohodnotnému pracovnímu uplatnĕní.

Firma Medium Int. zamĕstnává  více jak 50%  osob ZP a může poskytnout dle zákona §76 č. 435/2004 Sb.náhradní plnĕní.
Nákupem výrobků, zboží nebo služeb od naší splečnosti splníte požadavky zákona a nebudete muset platit povinné odvody do státního rozpočtu – tzv. náhradní plnĕní dle zákona o zamĕstnanosti §81 č.435/2004 Sb.

Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak dodržet zákonem určený povinný podíl zaměstnávání OZP - osob se zdravotním postižením (dříve ZPS) v poměru 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

 

Naše vymezená pracoviště nabízejí a poskytují náhradní plnění i v roce 2019. Samozřejmostí je konzultace při výběru vhodné komodity nebo služby i formy náhradního plnění.

Pro řešení problematiky náhradního plněni nás neváhejte kontaktovat.