Kabelovody FLEXIS

Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru (PDF)                Nabídka flexibilního systému ochrany inženýrských sítí (PDF)

 • podstata technického řešení kabelovodu FlexiS® je sdružení více ochranných trubek z materiálu HDPE(vysokohustotní Polyethylen)

 • jednou z mnoha předností tohoto řešení je stavebnicový systém, který se z jednotlivých komponentů spojuje přímo v místě realizace

 • praktické využití: pod zemí, v kolektorech, závěsných konstrukcí, překlenutí terénních nerovností, dopravních komunikací, či vodních toků)

 • realizační délka na jeden spoj – od 1m do 12m i delší

 • multifunkční kabelovody vhodné pro uložení mnoha druhů inženýrských sítí v jednom ochranném systému

 • kabelovod FlexiS® je díky oddělovacím přepážkám (jednotlivé trubky) rozdělen na příslušný počet podélně uspořádaných prostorů-komor, které se navzájem spojují pomocí spojek

 • chrání kabely dostatečně proti mechanickému poškození, tlakovému zatížení zásypu a zatížení nad zásypem

 • chrání také proti vlhkosti, i tlakové spodní vodě, která tak neproniká do systému a nemůže kabely poškodit

 • díky široké nabídce segmentů v příslušenství kabelovodu FlexiS® je variabilita a flexibilnost na požadavky jednotlivých projektů a užití v praxi

 • kabelovod FlexiS® splňuje všechny požadavky na výrobek zařazený v systému výrobku zařazených pro použivání na SŽDC

Dodávané provedení a rozměrové řady:
9-ti otvorový (385 x 385 x 3000; 6000; 9000; 12000 mm)
6-ti otvorový (265 x 372 x 3000; 6000; 9000; 12000 mm)
4-ti otvorový (265 x 265 x 3000; 6000; 9000; 12000 mm)

splňuje technické požadavky TZÚS, EZÚ a ITC

tech_pozadavky.jpg

 

  Kabelovod FlexiS je chráněn průmyslovým a užitným vzorem.

flexis logo