Granulovaný BENTONIT MQ Bento

pro hydroizolace ekologických staveb, spodních staveb, utěsnění zahradních jezírek, rybníků i studničních staveb a dalších vodních děl

Jemnozrnný bentonitový přípravek se širokou použitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit, charakteristický vysokým obsahem montmorillonitu – aktivního minerálu určujícího jeho vlastnosti a to zejména:

Sorpční schopnost k zachycení

  •     pachů, par a vzdušné vlhkosti
  •     rozlitých olejů a jiných tekutin
  •     tekutých podílů z podestýlek hospodářských zvířat (zahušťování kejdy před kompostováním)


Rekultivační schopnost

  •     k zúrodňování písčitých půd a povrchu např. výsypek díky schopnosti zadržet vláhu a živiny v kořenové vrstvě půdy
  •     jako přísada do minerálních hnojiv, kde brání jejich průsaku do podorničí a zároveň zamezuje krustování hnojiva při skladování
  •     k vyvážení vlhkostního režimu zeminových substrátů pro pěstování rostlin


Těsnící schopnost

  •     utěsnění staveb a vodních nádrží (studny, jímky) proti průniku povrchových vod,
  •     utěsnění hrází a drobných průsakových trhlin nádrží proti úniku vod
  •     zajištění nepropustnosti podloží parkovacích, skladovacích a montážních ploch s možným nebezpečím úniku škodlivin do spodních vod


Ekologická nezávadnost zásypu a jeho přírodní původ předurčuje tento materiál k širokému použití v řadě oborů a to vždy s příznivými účinky na životní prostředí.

Informativní technické parametry

Vlastnosti Hodnoty
Typ A Typ B
Obsah montmorillonitu % min. 60 min. 60
Vlhkost % 3 - 7 3 - 7
Zrnitost mm 0,5 - 2 0 - 2
pH 7,5 - 9,5 7,5 - 9,5

 

Zkoušení:     Podle ČSN 72 1077
Balení:     Velkoobjemové žoky á 1 t nebo maloobjemové balení dle dohody
Skladovatelnost:     V suchém prostředí neomezená
Doprava:     Dle telefonické dohody

MQ Bento - bentonitový granulát  baleno v Big bag 1000 kg
MQ Bento - bentonitový granulát baleno v Big bag 1000 kg
MQ Bento - bentonitový granulát, baleno v 30 kg PE pytlích
MQ Bento - bentonitový granulát, baleno v 30 kg PE pytlích